Skatt och Pension vid utflytt till Frankrike

Att pensionera dig i Frankrike kan ge dig stora fördelar. Det gällande avtalet mellan länderna är intressant ur flera perspektiv och leder till att Sverige i stor utsträckning undantas beskattningsrätten på dina pensionsinkomster. Den s k ”10-årsregeln” kan helt undvikas med rätt planering.

Frankrikes högsta marginalskatt är 45 procent på inkomster vilket ger intrycket av att Frankrike är ett högskatteland. Dock tillämpar Frankrike en speciell form av sambeskattning, har generösa avdrag, har låg skatt på normala inkomster och erbjuder dessutom möjligheter att på legal väg reducera arvsskatten.

En tumregel är att om dina pensionsinkomster beskattas med 30 procent i Sverige så blir motsvarande beskattning i Frankrike ca 10 - 15 procent, förutsatt att du tillämpar de möjligheter som lagstiftningen i såväl Sverige som Frankrike ger.

För att åtnjuta Frankrike och bli begränsat skattskyldig i Sverige krävs bland annat att du säljer din svenska permanentbostad, skaffar nytt permanentboende i Frankrike, tar med dig make/maka, ser till att sakna engagemang i svenskt näringsliv (främst fåmansbolag och styrelseuppdrag) och inte vistas stadigvarande i Sverige.

Regelverken i Frankrike är snåriga och uppfattas ofta komplicerade. Ta reda på vad som gäller för just er vid utflyttning från Sverige och håll er uppdaterade. Regelverk är föränderliga. (Källa: Sparsam Skatt)

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree