Köpa bostad

Att köpa bostad i Frankrike


Val av utlandsbostad bestäms ju oftast utifrån syftet med bostaden; permanentboende eller semesterboende, anpassning till budget och livsstil, etc. Därför är det bäst att bekanta sig med Frankrike först, förslagsvis genom en längre semester då man i lugn och ro kan åka runt och lära känna de olika områdena.

En mäklare i Frankrike har tillgång till samtliga bostäder på marknaden. Det finns inga exklusiva försäljningsrättigheter som i Sverige. En fördel kan vara att arbeta med en mäklarbyrå som tillsammans med dig letar reda på det just ni söker och inte vad mäklaren vill sälja. Finner ni en bostad på en annan mäklares hemsida kan vi även visa denna. Sänd då länken till oss så tar vi fram den till er visning. Vid en sådan bostadsaffär är det vanligt att köparen representeras av en mäklare och säljaren representeras av annan mäklare. I Frankrike finns inga bostadsrätter utan en lägenhet är en ägarlägenhet.

Lägga bud


När vi hittat en bostad du vill köpa, erlägger man ett bud på bostaden. Att lägga ett bud fungerar inte som i Sverige utan det är det pris som är angivet som oftast är budet. Budet skall lämnas skriftligen. I detta budförfarande bör även tillträdesdag, handpenningens storlek och andra villkor anges. Handpenning är i normalfallet 5 – 10% av köpeskillingen.Skriva kontrakt


När man är överens om priset och andra villkor i bostadsaffären skriver man ett ”förkontrakt”, - compromis de vente” där säljare och köpare förbinder sig att genomföra affären till dess villkor och med de klausuler som angivits. Om ni ämnar ansöka om lån skall även det stå med i ”förkontraktet”. En notarie som är en oberoende lagman och statens representant deltar alltid i en bostadsaffär. Han ser till att lagar och regler följs, sköter alla finansiella transaktioner i bostadsaffärer samt gör all efterforskning om bostaden, som han sedan sammanställer till det slutliga köpeavtalet.

Tänk på att ni köper en bostad i ett annat land och då är det landets lagar och regelverk som gäller.


Tillträde


På tillträdesdagen möts köpare, säljare, mäklare och notarie för att skriva det ”slutliga köpeavtalet – ”acte authentique de vente”.Notarien har då gjort sina efterforskningar och tillsett att samtliga dokument är i ordning. Notarien har även underrättat eventuella myndigheter om köpet och sammanställer de dokument och handlingar som krävs för att kunna skriva det slutliga köpeavtalet.

Om ni ansökt om lån skall även denna ansökan vara godkänd och lånet tillgängligt. Flera svenska banker erbjuder lån och banktjänster direkt i Frankrike och du kan i normal fallet låna upp till ca 70% av köpeskillingen. En bostadsaffär tar ca 2 - 3 månader.

Om du köper bostad under nybyggnation gäller andra villkor och betalningsrutiner.


I samband med att köpekontraktet skrivs betalar köparen resterande köpeskilling, kostnader och avgifter till notarien och får därefter tillträde till bostaden, nycklar samt kopia på kontraktet. Notarien registrerar kontraktet hos myndigheten och lagfarten kommer till dig inom 6 månader.

Mäklarens arvode betalas av säljaren.

  • Kostnader för dig som köpare
Notarie avgift 2,5 % – 8% av köpeskillingen. 
I detta ingår stämpelskatt, registreringsavgift, övrig skatt samt notariens arvode.
  • En fastighetskatt ”La taxe foncière” betalas årligen av den som äger bostaden. Boendeskatt ”La taxe d'habitation” betalas årligen av den som bor i bostaden oberoende om de hyr eller äger bostaden. Lokala skattemyndigheten bestämmer vilken skattesats som ska tillämpas.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree